Stanovanjska zadruga

Tomačevo Jarše "88",  z.o.o.

Zgodovina

Stanovanjska zadruga Tomačevo - Jarše "88" z.o.o. je bila ustanovljena 1986 leta na pobudo Mestne občine Ljubljana Bežigrad in Mesta Ljubljane za sanacijo infrastrukture v naselju Tomačevo, legalizacijo nedovoljenih gradenj ter zidavo, vzdrževanje in upravljanje stavb.

Stanovanjska zadruga razpolaga s kadrom, ki urejajo dokumentacijo v zvezi z lastništvom enot in vpisom v zemljiško knjigo, kakor tudi z vsem ostalim strokovnim kadrom, ki ga potrebujemo pri izgradnji in vzdrževanju stanovanjskih stavb in ima sklenjene dolgoročne pogodbe z izvajalci del in serviserji.