Stanovanjska zadruga

Tomačevo Jarše "88",  z.o.o.

POJASNILO ZA DELITEV STROŠKA OGREVANJA!

Glede na številna vprašanja, s katerimi se obračate na upravnika in so povezana s samo delitvijo stroška ogrevanja, vam sporočamo, da izvajajo popise delilnikov in delitev odčitkov delilnikov za porabo ogrevanja tisti izvajalci, ki so vam delilnike namestili. Upravnik pa že pripravljene končne podatke, ki jih dobi od izvajalcev popisa in delitve, samo še poveže s prejetim mesečnim računom za ogrevanje in vam jih posreduje na razdelilniku.

Iz navedenega izhaja, da se za VSE REKLAMACIJE povezane z odčitki, delitvijo odčitkov, delovanjem merilnih naprav in zamenjavo merilnih naprav, obrnete direktno na izvajalca, ki storitev opravlja.