Stanovanjska zadruga

Tomačevo Jarše "88",  z.o.o.

ZAVAROVANJE STAVBE

 

Kot upravniki v imenu etažnih lastnikov običajno zavarujemo stavbo za osnovne zavarovalne rizike:

 

 - za primer požara in dodatno za izliv vode, saj je to dokaj pogost škodni primer,

 - za splošno odgovornost iz hišne in zemljiške posesti,

 - če stavba razpolaga tudi s strojnimi inštalacijami pa tudi za primer strojeloma, vendar se ta riziko zavaruje od primera do primera po posebni obravnavi.

 

Na željo lastnikov od zavarovalnice pridobimo ponudbe za dodatne morebitne škodne primere:

 

 - potres,

 - poplava in vdor meteorne vode,

 - zlonamerna dejanja

 - steklo, idr.

 

Zavarovalno polico sklene upravnik, upravičenci v primeru škode pa so lastniki, ki tudi plačujejo zavarovalne premije. To pomeni, da lastnikov ne bremenijo stroški, ki so nastali pri odpravi škode, ampak se ta pokriva s sredstvi odškodnine.