Stanovanjska zadruga

Tomačevo Jarše "88",  z.o.o.

NAJEMNINA HIŠNIŠKIH STANOVANJ IN SKUPNIH PROSTOROV

 

Za zagotovitev dodatnih sredstev za vzdrževanje stavbe predlagamo lastnikom, da oddajo v najem skupne prostore (hišniška stanovanja) in druge skupne prostore (pralnice, sušilnice, skupne kletne prostore), ki več ne služijo svojemu namenu in so zaradi tega prazni ali pa založeni s kosovnim materialom in drugo navlako.

 

Za oddajanje skupnih prostorov v najem (2. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb) je potrebno več kot 50-odstotno soglasje etažnih lastnikov.

 

Na podlagi potrebnega soglasja pa upravnik pripravi najemno pogodbo in odda skupni prostor v imenu etažnih lastnikov v najem. Upravnik tudi zaračunava in pobira najemnino, za kar pa potrebuje davčne številke etažnih lastnikov. Ker tako upravnik prejme dohodek za račun etažnih lastnikov stavbe, se upravnik šteje za plačnika davka od dohodka etažnih lastnikov iz oddajanja skupnih prostorov v najem (58.člen ZdavP-2 (16. člen ZdavP-2B)).

 

Iz navedenega izhaja, da po sprejetju sklepa o oddaji skupnega prostora v najem, upravnik uredi vse potrebno, lastniki pa prejemajo najemnino in tako pridobivajo dodatna sredstva za vzdrževanje stavbe.