Stanovanjska zadruga

Stanovanjska zadruga TOMAČEVO – JARŠE »88« z.o.o. je bila ustanovljena 1986 leta na pobudo Mestne občine Ljubljana Bežigrad in Mesta Ljubljane za sanacijo infrastrukture v naselju Tomačevo, legalizacijo nedovoljenih gradenj ter zidavo, vzdrževanje in upravljanje stavb.

Stanovanjska zadruga razpolaga s kadrom, ki urejaojo dokumentacijo v zvezi z lastništvom enot in vpisom v zemljiško knjigo, kakor tudi z vsem ostalim strokovnim kadrom, ki ga potrebujemo pri izgradnji in vzdrževanju stanovanjskih stavb in ima sklenjene dolgoročne pogodbe z izvajalci del in serviserji.

Stanovanjskim hišam v našem upravljanju nudimo še naslednje storitve:

čiščenje skupnih prostorov in urejanje funkcionalnega zemljišča

vzdrževanje skupnih delov in naprav ter stanovanj
(vodovodnih instalacij, elektroinstalacij, toplovodnih instalacij, kotlov in kotlovnic, pečarska dela).

Zagotovljeno imamo tudi možnost intervencijskih popravil in dežurstva ob vikendih in praznikih.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo dobite po telefonu oziroma na naslovu podjetja dopoldan od 8.do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan do 16.ure.

Telefonske številke:

tel. (01) 53 72 989
(01) 56 31 608
fax.(01) 56 31 607